اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دسمی: فرهنگسراها در زمان تأسیس، نفس مسجد را در زمینه جذب گرفتند