کلانتری: تیم سخت کوشی هستیم/ برای برد به میدان می رویم