اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خاموشی المان‌های نوری دریاچه شهدای خلیج فارس به احترام زمین