اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: هیچ‌گاه از مذاکره و دیپلماسی فاصله نگرفته‌ایم