اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازار کتاب در سال 1401؛ افزایش 2 هزار میلیارد تومانی حجم اقتصادی با وجود کاهش 18 میلیون نسخه‌ای تیراژ