آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسدستگاه تسمه کشفروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)

گزارش تصویری از رویارویی تیم های فرانسه و پرتغال