دستگاه سی ان سیحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانبهترین آموزشگاه زبانعایق الاستومری

شعر قزوه برای انتخابات| رأی می‎‌دهم به بچه‎‌های رنج/ بچه‌‎های کربلای چار و پنج
به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، علیرضا قزوه از شاعران کشورمان با نزدیک شدن به آخرین ساعات آغاز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شعری را سرود و آن را در اختیار خبرگزاری فارس قرارداد. رأی می‌‎دهم به آدمی که غش نمی‌کند به سمت انگلیس و آمریکا آدمی که کار را نداده دست کدخدا رأی می‎‌دهم به بچه‎‌های زینبیه و حلب رأی می‌‎دهم به اشک‌‎های نیمه‌‎شب آدمی که بی‌خیال نان مردم است آدمی که هسته نبوغ را توی چاله خاک می‌‎کند  بعد در خفا و آشکار حال می‎‌کنند با برادر انگلیس  سایه‎‌های با مدال و بی‎نشان  افتخارشان نه چون نشان افتخار همت است و باکری خنده ژکوند می‌زنند با «کری» رأی من به آدمی که فکر می‌‎کند که آخر جهان فرانسه است، نیست  قهوه فرانسوی بدتر از هلاهل است و قهوه قجر قهوه فرانسوی  باعث زوال عقل و هوش می‌‎شود جای هسته‌‎ای به نفت و پسته فکر می‌‎کنند عاشقان چای ترکمان و ترکمان قهوه  آدمان لفت و لیس در سفارت فخیمه برادر انگلیس هیچ‎گاه  رأی من جماعت بنفش و زرد نیست رأی من به غیر رنگ درد نیست رأی می‎‌دهم به بچه‎‌های رنج بچه‌‎های کربلای چار و پنج رأی می‌‎دهم به بچه‎‌های دردمند کوچه‎‌های زخمی دمشق رأی می‌‎دهم به عشق! رأی می‌‎دهم به آدمی که هیچ‎وقت  تیتر اول رسانه‌‎های صهیونیست نیست رأی من به هست، هست  رأی من به نیست، نیست! انتهای پیام/