فیلم| پرسپولیس 2 - نساجی یک؛ برد سخت قرمزپوشان با دبل عبدی