حداد عادل درگذشت مادر نماینده گرمسار را تسلیت گفت

حداد عادل درگذشت مادر نماینده گرمسار را تسلیت گفت