چرا سیف و عراقچی محکوم شدند؟/ جزئیات حکم از زبان سخنگوی قوه قضائیه