اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مجموعه شعر «فقط او بخواند» نقد می‌شود
به گزارش خبرگزاری فارس، مجموعه «فقط او بخواند» دارای ۵۰ غزل با ویژگی سبک شعری کلاسیک است. این کتاب هم توجهش به معنا هم به مضامین متعدد است. شاعر در این مجموعه شعر، سعی کرده از همه دریا‌های شعری کوزه‌ای بردارد و به خوبی از دریای مضامین کشف نشده دُر و گوهر‌هایی استخراج کند. این شاعر برای سرایش اشعار خود سبک هندی را انتخاب کرده و به واسطه این سبک توانسته است تشبیهات، ترکیبات و معانی پیچیده، و کنایات ظریف را در اشعار خود بگنجاند. به همین دلیل در بیشتر غزلیات «فقط او بخواند»  شاهد تشبیهات و تمثیل‌های زیبایی هستیم که به زیبایی اشعار کمک زیادی کرده اند. تنوع موسیقیایی در کنار استفاده خوب از عناصر ادبی، از دیگر ویژگی‌های کتاب هادی محمد حسنی است. از ویژگی‌های غزل‌های این مجموعه، سرایش توفیق‌آمیز اشعار در اوزان مطبوع است، برخلاف طیفی از شاعران که با دست یازیدن به اوزان دشوار که از مقبولیت کمتری هم برخوردارند، احیانا سعی در به نمایش گذاشتن توانایی خود دارند.   پیوند محکم و طبیعی میان زبان غزل سنتی و فرهنگ زبانی امروز، از دیگر ویژگی‌های بارز این مجموعه است و این پیوند به‌گونه‌ای برقرار شده، که هیچ غرابت و دوری میان این دو فرهنگ زبانی به چشم نمی‌خورد و مخاطب با هیچ دست‌انداز زبانی در خوانش اشعار مواجه نمی‌شود. این هماهنگی گاه تا آنجا پیش می‌رود که روان بودن زبان اغلب غزل‌ها به نرمش آوایی و نحوی زبان گفتار نزدیک می‌شود، به‌گونه‌ای‌که در اغلب غزل‌ها، مخاطب متوجه حمل بار وزن بر دوش واژه‌ها نمی‌شود، گویی اینکه اگر قرار بود این مضامین در قالب و ساختاری غیر از شعر هم شکل می‌گرفت، با همین منطق نحوی و زبانی بیان می‌شد. با این حال باید پذیرفت که در میان برخی غزل‌های این مجموعه، از این لحاظ افتراقی به چشم می‌خورد و برخی کاملا امروزی‌اند و برخی کاملا حافظانه و در هر دو حال، کاملا یکدست. تکرار ساخت‌های نحوی که درکنار اطناب حاصل از تکرار، دوشادوش ایجاز حاصل از حذفِ عناصر تکراری حرکت می‌کند نیز از ویژگی‌های خاص این مجموعه است. از دیگر ویژگی‌های غزل‌‎های این مجموعه، باید به دست بردن در زیربنای مضمونی تصاویر شاعرانه اشاره کرد، نظیر دخل‌ و تصرفی که در قواعد علّی و معلولی تلمیحات معروف به‌کار برده شده است. «فقط او بخواند» مجموعه ‌غزل هادی محمدحسنی در ۱۰۵ صفحه و از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.  انتهای پیام/