هفته چهاردهم سری آ| بانوی پیر در بحران/شکست خانگی یوونتوس مقابل آتالانتا

هفته چهاردهم سری آ| بانوی پیر در بحران/شکست خانگی یوونتوس مقابل آتالانتا