برگزاری انتخابات شورای مرکزی جنبش عدالتخواه/ محمد اسکندری دبیر شد
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، اعضای جدید شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی مشخص شدند. براساس این گزارش، در جلسه شورای عمومی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و طی برگزار انتخابات، اعضای شورای مرکزی و شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی مشخص شدند. بر همین اساس، محمد اسکندری، کوثر قاسمی، متین فارابی، سعید خلیفه و فاطمه سادات کاظمی یزدی به عنوان اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی انتخاب شدند. همچنین با رای اعضای جدید شورای مرکزی محمدصالح ترکمان و علی رحیمی و سید سجاد سجادی به عنوان اعضای انتصابی به شورای مرکزی اضافه شدند. امیر جلیل نژاد، محسن حاج کرمی و محمد مهدی پوریزدان پرست هم به عنوان اعضای شورای نظارت فعالیت خواهند کرد. همچنین با رای اعضای شورای مرکزی محمد اسکندری به عنوان دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی انتخاب شد. انتهای پیام/