فیلم| آلومینیوم 3 - فولاد صفر؛ برد درخشان اراکی ها و سقوط شاگردان ویسی