زاکانی: نسبت به جامعه مسؤولیت‌های بزرگی داریم/ نباید نسبت به طبیعت غفلت کنیم

زاکانی: نسبت به جامعه مسؤولیت‌های بزرگی داریم/ نباید نسبت به طبیعت غفلت کنیم
به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نخستین هم اندیشی کارگروه‌های تخصصی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران  گفت: امروز در یک رقابت نفس‌گیر بین پیشرفت از صنف ایرانی اسلامی و توسعه غربی هستیم. وقتی از رقابت و جهان بینی حرف می‌زنیم صحبت از نوع نگاهی است که نسبت های چهارگانه انسان را با خدا، جامعه، طبیعت و خودش تعریف می کند.  شهردار تهران افزود: وقتی صحبت از نسبت با خدا است در نگاه پیشرفت ایرانی اسلامی، انسان خلیفه الهی است اما در نگاه غربی انسان جایگزین خدا است.  زاکانی ادامه داد: وقتی مواجهه با طبیعت صورت می گیرد در نگاه توسعه غربی طبیعت اسیر انسان است اما در نگاه اسلامی طبیعت امانتی در دست ما است و حق نداریم هر کاری را با آن بکنیم. وی عنوان کرد: وقتی از جامعه صحبت می کنیم که طرف حضور انسانها در نگاه غربی جمع جبری بین انسان‌ها و سود حداکثری برای آنها متصور هستیم لذا اقتصاد پایه و بنیان جوامع غربی است‌ در نگاه خودمان‌ جامعه یک هویت واحدی دارد که تا بی نهایت قابلیت رشد دارد و  اساس آن مبتنی بر فرهنگ، علم، دانش و تعلیم تربیت شکل می گیرد و اقتصاد نیز در مسیر این  تعلیم و تربیت رشد پیدا می کند.  شهردار تهران بیان کرد: وقتی صحبت از انسان به معنای ارتباط با خودش در نگاه غربی می شود  لذایذ حداکثری برای آن مقصود است اما در نگاه ما انسان می تواند به سمت کمال برود. لذا از این نگاه ما نسبت به جامعه و طبیعت مسئولیت های بزرگی داریم که نباید نسبت به آن غفلت کنیم. باید به سمت و سویی برویم که  مثلا در سلامت و محیط زیست، باید چشمها را پاک کرد و نگاه دیگری به محیط زیست داشته باشیم.  انتهای پیام/