افتخاری دیگر برای ورزش زنان/نعمتی عضو فدراسیون جهانی پاراتیروکمان شد