وضعیت هوای پایتخت از ابتدای سال/ کمترین دمای هوای تهران
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 90 قرار گرفته و هوای تهران در مرز آلودگی است. همچنین شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته به‌طور میانگین بر روی عدد 88 قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود. تهران از ابتدای سال  2 روز هوای پاک، 168 روز هوای قابل قبول، 39 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 1 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت 15 روز هوای پاک، 147 روز هوای قابل قبول،  46 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 2 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. همچنین بیشترین دما برای روز جاری در تهران 25 درجه و کمترین دما منفی 16 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است. انتهای پیام/