اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نوجوانی که می‌خواست در عملیات والفجر 8 شرکت کند اما حاج قاسم نگذاشت