سلحشور و مطیعی امشب در قم می‌خوانند

سلحشور و مطیعی امشب در قم می‌خوانند