برگزاری جلسه آجورلو با مدیران عامل استقلال در ادوار گذشته +عکس