موافقت سازمان برنامه‌ با افزایش‌ نرخ عوارض جابه‌جایی کالا به ۹ درصد کرایه حمل ‌
‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی با موضوع «افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از ۴ درصد به ۹ درصد کرایه حمل موافقت کرد. در نامه سازمان برنامه و بودجه آمده است: شورای اقتصاد در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ درخواست شماره ۱۸۳۴۰/۱۰۰/۰۲ به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از ۴ درصد به ۵ درصد کرایه حمل را به استناد بند الف ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بررسی و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات ذیربط و با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (نامه شماره ۸۷۳۲۵/۹۰۰ تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر تصویب کرد: ۱- نرخ عوارض جابه‌جایی کالا بر اساس تن کیلومتر از ۴ درصد به ۹ درصد کرایه حمل افزایش یابد. ۲- اجرایی شدن این مصوبه از تاریخ  ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ خواهد بود. ۳- وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را هر ۶ ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور (امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد) ارسال کند.   این نامه به امضای سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است. انتهای پیام