اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴۶ هزار کیلو گرم گوشت منجمد
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، فرزاد آقایی درباره عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴۶ هزار کیلو گرم گوشت منجمد توسط یک شرکت اظهار کرد: شعبه ۴۰ بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران با توجه به محتویات پرونده و به‌ویژه پاسخ استعلام مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی، اتهام انتسابی را محرز و این شرکت را به پرداخت ۴۶۷ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. آقایی ادامه داد: با اعتراض متهم، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه چهارم تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و این شعبه اعلام کرد با توجه به اظهارات متناقض مدیرعامل و ارائه نشدن اسناد توزیع گوشت، امکان بررسی مجدد وجود ندارد و حکم شعبه بدوی تأیید می‌شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: گزارش این تخلف را مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است. پایان پیام/