پارالمپیک توکیو| بانوی تکواندوکار مدال می آورد؟

پارالمپیک توکیو| بانوی تکواندوکار مدال می آورد؟