اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تساوی 90 دقیقه ای مس و پدیده/ بازی به وقت اضافه رفت