آموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسانجام صفر تا صد خدمات امور مالی …فروش ویژه آجر سفال سقفی و تیغه …فروش چوب فنلاندی و ایرانی ترموود …

طلب 402 میلیاردی شرکت راه‌آهن از رجا
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند 97 متعلق به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مبلغ 401 میلیارد و 600 میلیون تومان از مانده طلب از شرکت حمل و نقل ریلی رجا در ارتباط با استفاده از خطوط ریلی، امکانات مربوط به ایستگاه‌ها، اماکن و کارگاه‌های عملیاتی مربوط به سنوات گذشته است که تا تاریخ گزارش سامان حسابرسی درباره صورت مالی شرکت راه‌آهن در سال منتهی به 29 اسفند 97، وصول نشده است. در خصوص شناسایی درآمد اجاره اماکن در سال  جاری و درآمد بهره‌برداری از 20 ست ترنست که از سال 88 جهت بهره برداری در اختیار آن شرکت قرار گرفته است، ثبتی در حساب‌ها به عمل نیامده است. همچنین بیش از 133 میلیارد تومان از سرفصل دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری و پیش پرداخت‌ها شامل اقلام راکد و سنواتی بوده که در ارتباط با آنها صرفا مبلغ 46 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها منظور شده است. * دارایی‌ها 10 هزار و 315 میلیارد تومانی راه‌آهن طبق ترازنامه اسفند 97 طبق ترازنامه شرکت راه‌آهن در تاریخ 29 اسفند 97، در بخش دارایی‌ها موجودی نقد شرکت راه‌آهن 191 میلیارد و 876 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که این رقم در سال 96 میزان 151 میلیارد و 759 میلیون و 100 هزار تومان بوده است.   دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری شرکت راه‌آهن در سال منتهی به 29 اسفند 97، 2107 میلیارد و 971 میلیون و 600 هزار تومان بوده است که این رقم در سال 96 عدد یک هزار و 740 میلیارد و 948 میلیون و 300 هزار تومان بوده است. در کل جمع دارایی‌های جاری شرکت راه‌آهن در سال مورد مطالعه 2440 میلیارد و 939 میلیون و 200 هزار تومان بوده است. در حالی که این رقم در سال 96، 2007 میلیارد و 352 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. در بخش دارایی‌های غیرجاری دریافتنی‌های بلندمدت شرکت راه آ‌هن در سال منتهی به 29 اسفند 97، عدد 45 میلیارد و 112 میلیون و 300 هزار تومان بوده است. همچنین دارایی‌های نامشهود شرکت در سال مورد مطالعه 18 میلیارد و 308 میلیون و 800 هزار تومان و دارایی‌های ثابت مشهود 7706 میلیارد و 141 میلیون و 600 هزار تومان بوده است و با احتساب سایر دارایی‌ها، جمع دارایی‌های غیرجاری شرکت راه‌آهن در 29 اسفند 97 عدد 7874 میلیارد و 545 میلیون و 200 هزار تومان بوده است که این رقم در سال 96 عدد 8043 میلیارد و 124 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. در کل جمع دارایی‌های شرکت راه‌آهن در 29 اسفند 97 عدد 10 هزار و 315 میلیارد و 484 میلیون و 400 هزار تومان بوده است، در حالی که این رقم در سال 96 عدد 10 هزار و 50 میلیارد و 477 میلیون و 100 هزار تومان بوده است. * بدهی و حقوق صاحبان سهام راه‌آهن در سال 97 عدد 10 هزار و 315 میلیارد تومان در بخش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، طبق ترازنامه شرکت راه‌آهن در تاریخ 29 اسفند 97، جمع بدهی‌های جاری شرکت راه‌آهن در ترازنامه 29 اسفند 97 عدد 1275 میلیارد و 232 میلیون و 300 هزار تومان بوده است. در حالی که این رقم در سال 96، عدد 1679 میلیارد و 625 میلیون و 400 هزار تومان بوده است.   همچنین در بخش بدهی‌های غیرجاری جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام 1609 میلیارد و 744 میلیون و 500 هزار تومان بوده است، در حالی که این رقم در سال 96، عدد 2901 میلیارد و 612 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. با احتساب حقوق صاحبان سهام از جمله سرمایه، علی‌الحساب افزایش سرمایه و اندوخته سرمایه‌ای و غیره در کنار سرمایه‌گذاری دولت، جمع حقوق صاحبان سهام در ترازنامه 29 اسفند 97 متعلق به شرکت راه‌آهن 8705 میلیارد و 740 میلیون تومان بوده است، در حالی که این رقم در سال 96 عدد 7148 میلیارد و 864 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. در کل جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه 29 اسفند 97 مربوط به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران 10 هزار و 315 میلیارد و 484 میلیون و 400 هزار تومان بوده است. در حالی که این عدد در سال 96 رقم 10 هزار و 50 میلیارد و 477 میلیون و 100 هزار تومان بوده است. انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌