اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس نمایشگاه کتاب بغداد: مهمان ویژه شدن ایران، الویت‌ ما است