اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تیراندازی در« اتاق اصناف» شمیرانات/ ضارب خودکشی کرد