چه تعداد از کارمندان دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند؟
به گزارش خبرگزاری فارس، میثم لطیفی رییس سازمان اداری و استخدامی در مورد واکسیناسیون کارمندان اظهار داشت: اطلاعات توسط وزارت بهداشت جمع می‌شود و با همکاری وزارت ارتباطات و بهداشت اطلاعات را مطابقت دادیم. تاکنون تعداد دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کارکنان واکسینه شده‌اند. معاون رئیس جمهور ادامه داد: در مجموع حدود ۸۹.۵ درصد از همکاران دوز اول و دوم را زده اند. ۶۵ درصد دوز اول و ۲۵ درصد هم هر دو دوز را دریافت کرده اند. این افراد کارمند‌های رسمی، پیمانی و قراردادی و همچنین کارگر‌های قراردادی هستند. لطیفی با اشاره به علت واکسینه نشدن تعدادی از کارکنان بیان کرد: ۳.۵ درصد از کارمندان، مادران دارای فرزند شیرخوار و باردار هستند که امکان دریافت واکسن را نداشتند و همین تعداد افراد دارای بیماری و مبتلا به کرونا هستند. رییس سازمان اداری و استخدامی توضیح داد: ۵درصد از کارکنان بدون دلیل موجه واکسینه نشده‌اند و امر جلوگیری از ورود این کارکنان به ادارات واگذار شده است. به صورت آنلاین می‌توانیم کارکنان واکسینه شده را هم رصد کنیم. نهاد‌های بهداشتی در ادارات مستقر شده و خانواده افراد را نظارت می‌کنند. انتهای پیام/ب