اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جبلی: فرمان عفو  گسترده رهبر انقلاب موجب همبستگی و وفاق ملی می‌شود