محل برگزاری بازی پیکان و استقلال مشخص شد

محل برگزاری بازی پیکان و استقلال مشخص شد