دربی 97| رونمایی از ترکیب پرسپولیس برای بازی با استقلال

دربی 97| رونمایی از ترکیب پرسپولیس برای بازی با استقلال