توضیح روابط عمومی مجلس درباره انتشار آمار مشارکت نمایندگان/ آمار مشارکت 6 ماهه بوده نه 2 ساله

توضیح روابط عمومی مجلس درباره انتشار آمار مشارکت نمایندگان/ آمار مشارکت 6 ماهه بوده نه 2 ساله
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، چندی پیش سایت پارلیران که پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی است، میزان مشارکت نمایندگان را اعلام کرد و بر همین اساس عنوان شد که تعدادی از نمایندگان کمترین میزان مشارکت را نسبت به سایر همکاران خود داشته‌اند.  روابط عمومی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در این باره به خبرگزاری فارس داد و اعلام کرد که آمار منتشر شده درباره میزان مشارکت نمایندگان مربوط به 6 ماه اخیر است نه کل دوران فعالیت دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی.  موضوع میزان مشارکت نمایندگان در رأی‌گیری‌ها، امور تقنینی و نظارتی مجلس در سامانه شفافیت، به استحضار می‌رساند، آمار مشارکت نمایندگان به شرح ذیل می‌باشد: ١ -تعداد مشارکت نمایندگان در رأی‌گیری‌های صحن از ابتدای دورۀ یازدهم مجلس از تاریخ 7 خرداد سال 1399 تا 30 مهر 1400 می‌باشد.  ٢ -تعداد فعالیت‌های تقنینی هر نماینده (ارائه طرح/ مشارکت در امضاء طرح‌ها) از ابتدای فعالیت دورۀ یازدهم مجلس به صورت کلی و نمایش آماری 6 ماهۀ اخیر می‌باشد. ٣ -تعداد فعالیت‌های نظارتی شامل طرح/ مشارکت در سوال، تذکرکتبی، استیضاح، تحقیق‌وتفحص (پس از قرائت گزارش نهایی در صحن)، تبصرۀ 1 مادۀ 45 و مادۀ 234 ، مربوط به 6 ماهۀ اخیر می‌باشد. انتهای پیام/