اتفاق عجیب در عربستان؛ هجوم باکتری‌ها به ورزشگاه میزبان انتخابی جام جهانی