اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیح نوری درباره ماجرای انفصال از خدمتش/ پارک علم و فناوری در دانشگاه فرهنگیان ایجاد می‌شود