اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صدای مخاطب| حرکات موزون را در مدرسه اجباری کرده بودند!