اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حواسمان باشد سرنوشت صندوق توسعه ملی مانند حساب ذخیره ارزی نشود