اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

میزان ایمنی زایی واکسن اسپایکوژن اعلام شد
به گزارش خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری فارس، ساغر براتی، مسئول علمی پروژه واکسن اسپایکوژن در نشست خبری اطهار کرد: اسپایکوژن همکاری مشترک بین دو شرکت "وکسین" استرالیا و سیناژن ایران است که زیرساخت تولید محصولات پروتیینی را داراست. اما این شرکت توانایی تولید انبوه را ندارد. وی افزود:  مطالعات حیوانی این واکسن در استرالیا و امریکا انجام و مقاله در مجله وکسین منتشر شد، آیت واکسن تحمل پذیر بسیار مناسبی است و موفق به القای انتی بادی های خنثی کننده علیه بخش هایی مهم ویروس شد. براتی ادامه داد: فاز نخست بالینی روی ۴۰ نفر در استرالیا با هدف بررسی ایمنی انجام شد و طبق نتایج، واکسن ایمن بود، با توجه به نتایج مطلوب فاز ۱ ارائه نتایج به سازمان غذا و دارو انجام و فاز ۲ مطالعه در تهران روی ۴۰۰ نفر انجام شد، این واکسن در دو دوز ۲۵ میکروگرم در فاصله سه هفته تزریق می‌شود. وی گفت: این واکسن ایمنی زایی۸۷ درصدی داشته و هر دو مسیر سیستم ایمنی را فعال کرد. سرم افراد واکسینه شده در مواجهه با سویه‌های مختلف کرونا از جمله الفا، بتا، گاما و لاندا قرار گرفت و توانایی خنثی سازی مطلوبی نشان داد. تکمیل می شود...