فروشگاه اینترنتی چراغ جادو مرکز خرید چوب کاسپینفروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …سررسید | سالنامه | سررسید 1400 …

جمعه‌ها مدرسه باز است/ برنامه درسی 9 آبان
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد. شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸ فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش: ساعت ٨ تا ٨:٣٠ اسکلت سازی ـ جلسه سوم/ رشته ساختمان - پایه ۱۱- شاخه فنی‌وحرفه‌ای       ساعت٨:٣٠ تا ٩ دانش فنی پایه / ادامه پودمان ۲ - رشته ماشین ابزار -پایه ۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای  ساعت ۹ تا ۹:۳۰ تاریخ هنر ایران /ادامه هنر و تمدن هخامنشی -رشته گرافیک -پایه ۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه دوم  ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ ریاضی زندگی با محوریت پایه سوم ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ کار و فناوری پایه ششم  ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش‌آموزان  ساعت ۱۳:۰۰ تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان   متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ فرهنگ و هنر - (طراحی) پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر - طراحی تزئینات معماری پایه هشتم   ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر -ترکیب بندی حروف پایه نهم   دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش  مجازی-  هوش های چند گانه  متوسطه دوم: ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه ای  -  درس انتخابی - مشترک تمام رشته‌ها          ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی  - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک          ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر -  پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   شبکه ۴ ساعت ۷:۳۰ درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۸ درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها  ساعت۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۰:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی  ساعت ۱۰:۴۵ درس نگارش ۱و۲ پایه۱۰ مشترک تمام رشته‌ها ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار ۳پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم معارف اسلامی ساعت ۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی و آمار۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی شبکه قرآن و معارف ساعت ۸:۰۰ درس اصول وعقاید۱ پایه۱۰ رشته  علوم و معارف اسلامی  ساعت ۸:۳۰ درس دین و زندگی۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۵ درس اصول وعقاید و زندگی۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی  ساعت۱۵:۳۰ درس اصول و عقاید۳ رشته علوم و معارف اسلامی انتهای پیام/