میکسرمستغرق واجیتاتورصندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …کاغذ سیلیکون - وینیل - روزرنگ - …ساب و لاک پارکت و تعمیرات پارکت

فیلم/گل چهارم العربی با پاس گل محمدی