اولین اقدام باشگاه پرسپولیس برای دریافت روادید عربستان