هولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …برس صنعتیهدر کلگی آب برج خنک کنندهتست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

شکست خانگی گل‌گهر مقابل تراکتور در نیمه اول