اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

موضوع اجرای کامل قانون مولدسازی اموال مازاد دولت در نشست رؤسای قوا بررسی شد