دیدار عزیزی خادم با رییس فیفا در حاشیه مراسم افتتاحیه جام عرب

دیدار عزیزی خادم با رییس فیفا در حاشیه مراسم افتتاحیه جام عرب