گل باران زنیت با درخشش سردار ایرانی/ تداوم صدرنشینی در لیگ روسیه