اقدام ارزشمند یک فدراسیون؛ اردوی خارجی فقط با هزینه شخصی
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، طی چند سال گذشته اردوهای متعدد خارجی در دوومیدانی رواج داشته که البته این موضوع به دو سه ورزشکار ختم می‌شده که همین موضوع باعث اعتراض دیگر ورزشکاران شده بود. در این بین حدادی و تفتیان بیشتر از این شرایط برخوردار بودند که طی دو سه سال گذشته حضور آنها در اروپا و آمریکا چندان ثمری برای دوومیدانی ایران نداشت و اتلاف بیت المال بود. حالا فدراسیون دوومیدانی تصمیم گرفته هیچ اردوی خارجی برگزار نشود و تمام اردوهای ورزشکاران داخلی خواهد بود. هاشم صیامی، رئیس فدراسیون در این خصوص به فارس گفت: طبق برنامه و تصمیمی که داریم برای همه ورزشکاران اردوی داخلی برگزار می‌کنیم و هیچ اردوی خارجی در دستور کار ما نیست و نخواهد بود. وی ادامه داد: اگر ورزشکاری بخواهد اردوی خارجی برود، ما به اندازه هزینه اردوی داخلی را به او می‌دهیم و مابقی را باید از جیب خودش یا اسپانسری که دارد، تهیه کند. رئیس فدراسیون دوومیدانی تاکید کرد: بودجه دوومیدانی متعلق به یک دو نفر نیست و ما باید تمام کشور را در نظر بگیریم. برهمین اساس در مسابقات ورزشکاران مختلف را اعزام می‌کنیم تا پشتوانه سازی انجام دهیم. انتهای پیام/