آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …دستگاه تصفیه آب خانگی فوق پیشرفته …هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتسررسید سلفونی | سررسید 1401 | سالنامه …

غرفه رایگان کسب وکار برای نیازمندان جنوب تهران
به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، داود لطفی شهردارمنطقه 17 تهران درباره واگذاری غرفه های رایگان به اقشار نیازمند جامعه اظهارداشت: هدف از این اقدام، حمایت از نیازمندان به ویژه زنان سرپرست خانوار بوده و صنایع دستی، پوشاک و مواد غذایی از جمله  محصولاتی است که از سوی نیازمندان و زنان سرپرست خانوار منطقه 17 ارائه می شود. شهردار منطقه 17 تهران افزود: در محدوده منطقه 17 دو بازار روز یکی در خیابان قزوین دوشنبه بازار هر هفته با ظرفیت 400 غرفه  و دیگری در خیابان وصفنارد پنجشنبه بازار هر هفته با ظرفیت 250 غرفه برپا می شود، که هر یک متر مربع اجاره این محیط در زمان برگزاری بازار بین 5 تا 7 هزارتومان که برای یک محیط ده متر مربعی حدود 50 تا 70 هزار تومان اجاره بهاست که برای افراد نیازمند کاملا به شکل رایگان صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد: بیشتر افراد نیازمند که از این خدمات بهره مند می شوند بانوان سرپرست خانوار هستند که امور بانوان شهرداری منطقه این افراد را معرفی کرده است تا این غرفه ها در اختیارشان قرار گیرد، البته واحد ساماندهی شهرداری منطقه نیز در صورت نیاز محیطی را برای افراد نیازمند در نظر می گیرد. انتهای پیام/