فیلم| درخشش ادامه دار طارمی در پورتو؛ گل دوم هم به نام «مهدی» ثبت شد