ارائه انواع دستگاه حضور و غیابکولر سلولزی پلیمری نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …