شاگردان قلعه‌نویی به مصاف پرسپولیس می‌روند

شاگردان قلعه‌نویی به مصاف پرسپولیس می‌روند