دوزینگ پمپ .مترینگ پمپصندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …کاغذ سیلیکون - وینیل - روزرنگ - …

سلام بر «علی»؛ مهربان‌ترین پدر خلقت!
گروه جامعه خبرگزاری فارس-محمد تاجیک: امروز سیزدهم رجب، زاد روز تجسم بی بدیل رأفت و مهربانی و اولین خورشید امامت،مولای عالمین، حضرت علی (ع) است. امروز را به نام پدر نامیده‌اند؛چراکه مزین به زاد روز مهربانترین پدر دنیا، اسطوره پارسایی و استوانه شکیبایی است؛ مَثل عدالت و مثال شجاعت، قائمه ولایت و خاتمه وصایت، اسوه بی بدیل مردانگی و شجاعت و خانه زاد خداوند است؛ همو که در اوج قدرت و صلابت در برابر اهریمنان، بی انتهاترین عطوفت را به نیازمندان و یتیمان ارزانی می‌کرد و دستان گرم و نگاه سراسر مهر و عطوفت او، التیام بخش خاطر رنجیده ایتام بی پناه بود. واژه پدر اگرچه ترکیب سه حرف است، اما دنیا دنیا مفهوم و معنای گران سنگ در خود دارد! او که دستان پر مهرش گرم ترین حرارت و انرژی بخش ترین منبع است. نامش زیباترین کلید واژه کتاب زندگی است، سایه وجودش بهترین پناهگاه و مطمئن ترین ملجا است؛صلابت نگاه او همچو  خورشید روشن کننده مسیر پرتلاطم زندگی است و دستان زمخت و اما پر حرارت او نشانی از مردانگی!  پدر را گرامی می‌داریم تا با حرمت نگهداشتن او، باب رحمت و گشایش و مغفرت خداوند را به روی خود بگشاییم و برکت بی انتهای خالق را در پرتو رضایت او بدست آوریم. اگر بخواهی از بزرگی و عظمتش بگویی! دنیا حرف را باید به صف کنی و ورق‌ها از آن پُر کرده  تا شاید بتوانی اندکی بزرگی او را توصیف کنی! از پدر می‌گویم! او که جسمش در زمین است و بزرگی روحش با آسمان‌ها گره خورده !وجودش مایه عزت و غرور توست و برق نگاهش، نیرومند ترین مولد حیات!صلابت و ابهت او همچو کوه است و عطوفتش بی حد و مانند! وقتی صبحگاهان از خانه می‌رود، به تلاش او دل می‌بندیم و آن زمان که با تن خسته باز می گردد، تنها امیدواریمان به ادامه زندگی است ! آن زمان که در هیاهوی زندگی درمانده و مضطر می‌شویم،صدای پُر صلابت و کلام حکیمانه او امیدوارمان می‌کند.دعای سحرگاهی او بر سجده نماز راه گشا ترین کلید سعادت است و خم به ابرو و دل رنجیده‌اش، نگون بخت‌ترین دوره زندگی! قدر و منزلتش را پاس داشته و همچو پروانه‌ای بر گرداگرد شمع وجودش باشیم. انتهای پیام/